An Academy for Engineering and IT Entrance Preparation

Department of Chemistry


Devendra Pd. Hadakhale Canvas, PI
Kamala Rijal Canvas, PI
Subash Acharya Liverpool, PI
Milan Neupane St. Xavier, PI
Khadga Pal Prasadi, PI
Naresh Bhatta Takshashila, PI
Kabindra Subedi New Summit, PI
Sundar Hamal Prasadi, PI
Manjil Shrestha DAV, PI
Mani Gautam DAV, PI
Ganesh Giri Pinnacle, PI
Deepak Wagle Trinity, PI
Pitambar Aryal Bhadrakali, PI
Prakash Poudel KMC, PI
Shiva Paudel SOS Bhaktapur, PI
Dayaram Neupane Times, PI
Gautam Jha Liverpool, PI
Balaram Giri Bernherdt, PI
Jay Prakash Poudel Uniglobe, PI
Mohan Bhattarai Trinity, Texas, PI