An Academy for Engineering and IT Entrance Preparation

Department of Physics


Subodh Kumar Jha PI Academy
Niraj Sah Bernhardt, PI
Bharat Kumar Thakur Takshashila, PI Academy
Mohan Bdr. Chhetri ASCOL, PI
Chakra Koirala Takshashila, DAV, PI
Rajendra Joshi Nepal Mega, PI
Suman Gahire KMC
Naresh Khanal Jubliant, PI
Ramesh Ghimire SM, Grammar, PI
Manish Poudel PI
Aayush Maan Karki PI
Rajendra Pokhrel CCRC, PI
Shivaraj Acharya Xavier Intl., PI
Hasmudin Ansari Morgan, PI
KISHAN KAPRI Southwestern, PI
Ramesh Acharya Liverpool, PI
NARAYAN BANJADE KMC National, PI
Chandra Sharma Jaya Devkota, PI